Βραβεία

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΕΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ

Το Ε.Σ.Ι. απονέμει βραβείο καλύτερης εργασίας νέου στατιστικού η οποία παρουσιάζεται στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο του. Η απονομή γίνεται κατά τη λήξη του Συνεδρίου.

Ως νέος στατιστικός εννοείται μεταπτυχιακός φοιτητής, υποψήφιος για Μ.Δ.Ε. ή διδακτορικό ή νέος διδάκτορας. Ο νέος διδάκτορας θα πρέπει να είναι το πολύ 2 χρόνια μετά το διδακτορικό (ημερομηνία πτυχίου).

Η εργασία δεν θα πρέπει να έχει ανακοινωθεί προηγούμενα σε άλλο Συνέδριο.

Η εργασία μπορεί να έχει και άλλους συγγραφείς αλλά η παρουσίαση θα πρέπει να γίνεται από τον νέο στατιστικό.

Για την απονομή ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. συγκροτεί Επιτροπή Βραβείου από τρεις Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές Α.Ε.Ι.. τα μέλη της οποίας παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και βαθμολογούν την εργασία και τον υποψήφιο με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο. Στο τέλος του Συνεδρίου η Επιτροπή Βραβείου υποβάλει στον Πρόεδρο του Ε.Σ.Ι. την πρόταση της με βάση τη τελική βαθμολογία των ερωτηματολογίων.

Το βραβείο συνοδεύεται και με χρηματικό ποσό ύψους 200 ευρώ.

Ο ενδιαφερόμενος νέος στατιστικός δηλώνει στην αίτηση συμμετοχής στο συνέδριο εάν επιθυμεί να κριθεί/αξιολογηθεί για το βραβείο. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτηση συμμετοχής, πρέπει να υποβάλει και την εργασία του (μέχρι 15 σελίδες) γραμμένη σύμφωνα με τις οδηγίες δακτυλογράφησης εργασιών για τα Πρακτικά του Ε.Σ.Ι.( βλ. Οδηγίες δακτυλογράφησης ).

*Το βραβείο καθιερώθηκε ύστερα από πρόταση του Καθηγητή N. Balakrishnan από το Παν/μιο McMaster του Καναδά κατά το Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής στη Ρόδο το 2005. Ο Καθηγητής N. Balakrishnan υπήρξε και ο αρχικός χορηγός του βραβείου.


ΕΛΕΝΕΙΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Tο Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, μετά από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ανακοινώνει την προκήρυξη του

Ελένειου Βραβείου Καλύτερης Διδακτορικής Διατριβής στη Στατιστική

για κατόχους διδακτορικού ελληνικής καταγωγής τη διετία 2015-2016 (1/1/2015-31/12/2016). Το βραβείο απονέμεται σε διδακτορικές διατριβές που εκπονήθηκαν κατά την ανωτέρω περίοδο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό στην περιοχή της Στατιστικής. Το βραβείο απονέμεται στη μνήμη της μικρής Ελένης και προτάθηκε από τους γονείς της, το συνάδελφο Τρύφωνα Δάρα και τη σύζυγό του Πολυξένη, οι οποίοι είναι οι χορηγοί του βραβείου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Επιτροπή Βραβείου Διδακτορικής Διατριβής, του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, Σολωμού 5, 106 83 Αθήνα, μέχρι 31 Ιανουαρίου 2017 με 3 (τρία) αντίγραφα της διατριβής και σε ηλεκτρονική μορφή. Πρέπει επίσης να αποσταλεί σχετική συστατική επιστολή κατευθείαν από τον Επιβλέποντα Καθηγητή της Διδακτορικής Διατριβής στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΣΙ (esi-stat@hol.gr).

Το βραβείο περιλαμβάνει πρόσκληση για παρουσίαση της έρευνας της Διδακτορικής Διατριβής στo Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου, αυτή τη φορά στην Κύπρο στο Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, μικρό χρηματικό ποσό και δωρεάν διετή συνδρομή στο Ε.Σ.Ι..

Καλούνται τα μέλη του Ε.Σ.Ι. να ενημερώσουν ενδιαφερόμενους υποψηφίους.


ELENEIO DOCTORAL THESIS AWARD IN STATISTICS

The Greek Statistical Institute wishes to invite recent PhD recipients of Greek origin to submit their doctoral thesis, for the

Eleneio Doctoral Thesis Award in Statistics

for the period 2015-2016 (1/1/2015-31/12/2016). The award is for PhD degrees awarded during the above period in Greece or abroad in the area of Statistics. The award is dedicated to the memory of little Eleni and it has been proposed by her parents, Tryfon and Polycheni Daras, who are the sponsors of the award.

The award consists of an invitation for a presentation at the Greek Statistical Conference at UCLan Cyprus University, in April 2017, an honorary diploma and a two-year membership of the Greek Statistical Institute.

Application and three copies of the candidate thesis should be submitted until January 31, 2017, to the Greek Statistical Institute, 5 Solomou Str, GR-10683 Athens, e-mail: esi-stat@hol.gr. In addition, a supporting letter should be submitted electronically (esi-stat@hol.gr) directly from the supervisor.

ESI members are encouraged to disseminate the call to interested candidates.