Επιτροπές

Οργανωτική Επιτροπή Επιστημονική Επιτροπή
Αναστασία Μπαξεβάνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου
Δημήτρης Χριστοφίδης-UCLan Cyprus
Κωνσταντίνος Φωκιανός- Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κώστας Χριστοφή-CII (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο)
Μιλτώ Χ’’Κυριάκου- UCLan Cyprus
Νίκος Μίτλεττον- Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρο
Τάσος Χριστοφίδης- Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πετρούλα Μαυρικίου- Πανεπιστήμιο Frederick
Δαμιανού Χαράλαμπος (Παν. Αθηνών), Δονάτος Γεώργιος (Παν. Αθηνών), Ζωγράφος Κωνσταντίνος (Παν. Ιωαννίνων), Κάκουλλος Θεόφιλος (Παν. Αθηνών), Καραγρηγορίου Αλέξανδρος (Παν. Αιγαίου), Κουνιάς Στρατής (Παν. Αθηνών), Κουτρουβέλης Ιωάννης (Παν. Πατρών), Κυριακούσης Ανδρέας (Χαροκόπειο Παν.), Μπερσίμης Σωτήριος (Παν. Πειραιώς), Μπουρνέτας Απόστολος (Παν.Αθηνών), Μωυσιάδης Πολυχρόνης (Αριστοτέλειο Παν.), Καρλής Δημήτριος (Οικονομικό Παν.), Πετρόπουλος Κωνσταντίνος (Παν. Πατρών), Παναγιωτάκος Δημοσθένης (Χαροκόπειο Παν.), Παπαϊωάννου Τάκης (Παν. Πειραιώς και Ιωαννίνων), Τσακλίδης Γεώργιος (Αριστοτέλειο Παν.), Φουσκάκης Δημήτριος (Μετσόβειο Πολυτεχνείο), Φωκιανός Κωνσταντίνος (Παν. Κύπρου), Χατζηκυριάκου Μιλτώ (UCLan Cyprus), Χριστοφή Κώστας (Τεχνολογικό Παν. Κύπρου), Χριστοφίδης Τάσος (Παν. Κύπρου)