Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη εγγραφών: 01/12/2016

Έναρξη υποβολής εργασιών: 01/12/2016

Λήξη υποβολής εργασιών: 26/3/2017

Λήξη υποβολής αιτήσεων για τις "Ειδικές Συνεδρίες" & "Σεμινάρια": 26/3/2017

Ανακοίνωση Τελικού Προγράμματος: 10/04/2017