Εγγραφή

Οι ενδιαφερόμενοι, για να συμμετάσχουν στο Συνέδριο, θα πρέπει από 01/12/2016 μέχρι 19/03/2017 να έχουν αποστείλει συμπληρωμένη τη δήλωση συμμετοχής και το δικαίωμα συμμετοχής τους. Σε περίπτωση αποστολής της δήλωσης συμμετοχής μετά τις 19/03/2017 θα υπάρξει επιβάρυνση του δικαιώματος. Η δήλωση συμμετοχής μπορεί να κατεβεί εδώ.

Δικαίωμα συμμετοχής
‘Εως 19/03/2017 Μετά τις 19/03/2017
Μέλος του ΕΣΙ 110€ 140€
Μη Μέλος του ΕΣΙ 130€ 160€
Φοιτητές 50€ 50€
Συνοδεύον Μέλος 50€ 50€

Το δικαίωμα συμμετοχής καλύπτει τη συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου, τη δεξίωση υποδοχής (welcome cocktail), το επίσημο δείπνο και την εκδρομή. Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να καταβληθεί με κατάθεση στο λογαριασμό του Ε.Σ.Ι.:


Εθνική Τράπεζα
Αρ. Λογ.: 116-48005590
IBAN: GR 17 0110 1160 0000 1164 8005 590


Πειραιώς
Αρ. Λογ. 5029-068524-853
IBAN: GR12 0172 0290 0050 2906 8524 853